New Dịch vụ tối ưu tốc độ, seo blogspot và website Xem chi tiết

[tintuc]Hôm nay cuahangtemplate.com xin giới thiêu với các bạn thủ thuật mới

Đây là 1  Widget mới của google để thêm liên hệ đến blogger  Demo
1.vào Dashboard
2. chọn Layout Click Add a Gadget. 
3. Popup sẽ hiện ra .chuyển tab More Gadgets.


4. chọn Contact Form.
5.điền thông tin TitleClick Save. Xong.

nguồn http://www.techirsh.com/
**  để ẩn hiện 1 widget đối với widget contact form đúng trang duy nhất  này
bạn cũng cần điều chỉnh lại code  HTML  một chút
VD 
- ở đây chỉ cho hiện widget này ở  link này  này http://shimivn.blogspot.com/p/info-shimi.html 
<b:widget id='ContactForm1' locked='false' title='Liên Hệ Email' type='ContactForm'>
      <b:includable id='main'><b:if cond='data:blog.url == &quot;http://shimivn.blogspot.com/p/info-shimi.html&quot;'>
<style>
 .contact-form-button-submit{
font-size:13px;
    width:50px;
}
.contact-form-name,.contact-form-email,.contact-form-email-message  {width: 180px;
  }     </style>
  <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
    <h2 class='title'><data:title/></h2>
  </b:if>
  <div class='contact-form-widget'>
    <div class='form'>
      <form name='contact-form'>
        <p/>
        <input class='contact-form-name' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_contact-form-name&quot;' name='name' size='25' type='text' value='Họ Tên '/>
        <p/>
        <input class='contact-form-email' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_contact-form-email&quot;' name='email' size='25' type='text' value='* Địa Chỉ Email Của Bạn'/>
        <p/>
        <textarea class='contact-form-email-message' cols='25' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_contact-form-email-message&quot;' name='email-message' rows='5'>* Vấn Đề Cần Trao Đổi</textarea>
        <p/>
        <input class='contact-form-button contact-form-button-submit' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_contact-form-submit&quot;' expr:value='data:contactFormSendMsg' type='button' width="48"/>
        <p/>
        <div style='text-align: center; max-width: 190px; width: 96%'>
          <p class='contact-form-error-message' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_contact-form-error-message&quot;'/>
          <p class='contact-form-success-message' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_contact-form-success-message&quot;'/>
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>
  <b:include name='quickedit'/>
</b:if>

</b:includable>
    </b:widget>
Thông tin email người gửi sẽ hiện lên từ địa chỉ là no-reply@blogger.com

Nếu có thắc mắc, hãy để lại comment phía dưới nhé, admin của cuahangtemplate.com sẵn sàng trợ giúp bạn
chúc các bạn thành công!! [/tintuc]

No comments:

Post a Comment

Zalo : 037.561.3351
037.561.3351