[tintuc]Hôm nay cuahangtemplate.com xin giới thiêu với các bạn thủ thuật mới

1- Bước đầu tiên bạn phải làm là đóng comment của blogger lại bằng cách vào setting => posts and comments => Facebook comments for blogger  - Chèn comment của facebook vào mẫu blogger - http://namkna.blogspot.com/ Tại mục  các bạn chọn comment location  chọn Hide

- Lưu cài đặt lại.
2-  Vào phần  (Template) -> chỉnh sửa HTML (Edit HTML) -> nhấp chọn Mở rộng tiện ích mẫu. => Chèn đoạn code bên dưới vào trước thẻ đóng </head>.
<script type='text/javascript'>//<![CDATA[var purl= location.href;var fb_href = purl.substring(0,purl.indexOf(".html")+5);var fbcm ='<div class="fb-comments" data-href="'+fb_href+'" data-num-posts="5" data-width="660"></div>';//]]></script>
Trong đó:
  • data-width là độ rộng của comment box.
  • data-num-posts là số comment được hiển thị (cũng chính là số bài reply trên 1 comment)
  • data-href là để phân biệt từng comment box, mỗi địa chỉ data-href khác nhau sẽ cho 1 comment box khác nhau. và trong thủ thuật này data-href chính là link của mỗi bài viết
3- Chèn đoạn code bên dưới vào sau thẻ <body> .
<div id='fb-root'/><script>(function(d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) {return;}js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = &quot;//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&quot;;fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, &#39;script&#39;, &#39;facebook-jssdk&#39;));</script>
4- Tìm đoạn code như bên dưới :
<b:include data='post' name='post'/>
5- Chèn ngay sau nó đoạn code bên dưới :
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'><script type='text/javascript'>document.write(fbcm);</script></b:if> 
6- Lưu Mẫu (Save template). và ra xem kết quả.

nguồn xem thêm 2 cách Namka

Nếu có thắc mắc, hãy để lại comment phía dưới nhé, admin của cuahangtemplate.com sẵn sàng trợ giúp bạn
chúc các bạn thành công!! [/tintuc]

No comments:

Post a Comment

Zalo : 037.561.3351
037.561.3351
1
Bạn cần hỗ trợ?