[tintuc]Hôm nay cuahangtemplate xin giới thiêu với các bạn thủ thuật mới
Để tạo 1 trang blogger cho phép bất kỳ ai cũng có thể đăng bài viết của mình lên đó giống web 2.0 chứ không đơn giản là chỉ  là 1 blog ta hoàn toàn có thể làm được ,
Cách làm hơi dài dòng và vòng vo 1 chút vì ta dùng dịch vụ của google form
tóm tắt qua 1 chút các bước cho các bạn nắm rõ
ta dùng chức năng sẵn có  là gửi đăng bài qua email bí mật trong blogpot .
Khi gửi 1 email với title và nội dung email  đến địa chỉ email bí mật này bầi viết sẽ được duyệt hay đăng ngay .
vậy google form sẽ làm gì tất nhiên là sẽ nhận những gì mà người viết bài ( ai cũng có thể viết bài) viết .,sau đó tự động gửi đến email bí mật thông qua 1 script
soạn thảo bài viết google form -> email bí mật -> đăng bài

B1 : tạo  địa chỉ email bí mật - mọi bài viết sẽ được đăng ngay khi gửi đến địa chỉ email này
Cài đặt › Email


tại đây phần Email bạn chuyển từ Tắt sang Xuất bản email ngay lập tức hoặc Lưu email dưới dạng bài đăng nháp (kiểm duyệt)
điền vào phần secretWords chữ bất kì (đây chính là email mà chúng ta gửi bài vào và nó sẽ xuất bản hoặc lưu nháp theo như tùy chọn của bạn ).

B2 : tạo 1 form với google form với các textbox

https://www.google.com/forms/about/

-Tiêu đề - Loại » Văn bản 
- Nội dung bài viết - Loại » Văn bản của đoạn văn
-Tên tác giả - Loại » Văn bản  Hoặc thêm bất kì cái gì khác cũng được - vì dù gì thì nó cũng chỉ cần 2 text chính là title và nội dung thôi .


B3 : Add script  cho SpreadSheets
tại sao là script cho SpreadSheets vì khi tạo trên google form tất cả các thông tin  được điền trêngoogle form sẽ xuất hiện trên 1 SpreadSheets mà google auto tạo ra .
vào Công cụ » Trình chỉnh sửa tệp lệnh".
add script này vào 
function guiBieuMau(e)
{
  // Thay thế bằng địa chỉ email của bước đầu tiên
  var email = "email-bi-mat-buoc-1@blogger.com";
  // Không rành thì đùng đụng vào code ở dưới nhé
  var s = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
  var columns = s.getRange(1,1,1,s.getLastColumn()).getValues()[0];
  var message = "";
  // Lấy title của bài viết
  var subject = e.namedValues["Tiêu đề câu hỏi"];
  // Lấy ra những thông tin muốn xuất bản vào bài viết
  message += e.namedValues["Đặt câu hỏi nhận ngay trả lời?"]
  // Phần bổ sung thêm vào bài viết đơn giản theo cú pháp
   + "Tên tác giả" +  e.namedValues["Tác giả"]
   + "Chữ bất kì hoặc html bất kì" + e.namedValues["Tiêu đề của mục trong Google Form muốn lấy ra"]
   + "\n\n";

  // Dùng MailApp service của Google Apps Script để gửi về email trong Blogger
  MailApp.sendEmail(email, subject, message, {htmlBody: message});
}

ở đây ta đang làm là để thêm script gửi đến email bí mật

B4- tạo trigger - dùng để tự động gửi ngay email khi có thông tin mới được điền trên google form
 tài nguyên -> các kích hoạt của dự án hiện tại .
 chọn hàm để chạy tự động ở đây là guibieumau  - từ bảng tính và khi thay dổi -> save  rồi ok


Vậy là ta đã có 1 google form để đăng bài viết  cho blogger  rồi
update script
 function guiBieuMau(e)
{
  // Thay thế bằng địa chỉ email của bước đầu tiên
  var email = "xxx6@blogger.com";
  var s = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
  var columns = s.getRange(1,1,1,s.getLastColumn()).getValues()[0];
  var message = "";

  var responses = s;
  var width = responses.getLastColumn();
  var headers = responses.getRange( 1, 1, 1, width ).getValues()[0];
  var data = responses.getRange( responses.getLastRow(), 1, 1, width ).getValues()[0];
  var message = "";
  var subject=data[3];
  message +='Thành phố :'+ data[1]
  +' Quận / huyện:'+data[2]
  +' Địa chỉ:'+data[3]
  +' Tên wifi :'+data[4]
  +' Pass Wifi :'+data[5]
   + "\n\n";

  MailApp.sendEmail(email, subject, message, {htmlBody: message});
}

Nếu có thắc mắc, hãy để lại comment phía dưới nhé, admin của cuahangtemplate.com sẵn sàng trợ giúp bạn
chúc các bạn thành công!! [/tintuc]

No comments:

Post a Comment

Zalo : 037.561.3351
037.561.3351
1
Bạn cần hỗ trợ?