New Dịch vụ tối ưu tốc độ, seo blogspot và website Xem chi tiết

[tintuc]

css-dmenu
Thiết kế blogger xin giới thiệu một các tạo menu đổ đơn giản
Bước 1: Tại trang quản trị blog, các bạn vào Mẫu > Chỉnh sửa HTML, chèn đoạn code sau vào trước thẻ ]]></b:skin>:
/* CSS Dropdown Menu by cuahangtemplate */
nav ul
{
  list-style: none;
  position: relative;
  display: inline-table;
}
nav ul li a
{
  display: block;
  padding: 25px 40px;
  text-decoration: none;
}
nav ul li
{
  float: left;
}
nav ul ul li
{
  position: relative;
  float: none;
}

/*Third Step*/

nav ul ul
{
  position: absolute;
  top: 100%;
}
nav ul ul ul
{
  position: absolute;
  left: 100%;
  top: 0;
}
/*Colors*/

nav ul
{
  background: #0052a4;
  background: linear-gradient(top, #0052a4 0%, #0052a4 100%);
  background: -moz-linear-gradient(top, #0052a4 0%, #0052a4 100%);
  background: -webkit-linear-gradient(top, #0052a4 0%,#0052a4 100%);
  box-shadow: 0px 0px 9px rgba(0,0,0,0.15);
  border-radius: 10px;
}
nav ul li:hover
{
  background: #C0C0C0;
  background: linear-gradient(top, #C0C0C0 0%, #C0C0C0 40%);
  background: -moz-linear-gradient(top, #C0C0C0 0%, #C0C0C0 40%);
  background: -webkit-linear-gradient(top, #C0C0C0 0%,#C0C0C0 40%);
}
nav ul ul
{
  background: #C0C0C0;
  background: linear-gradient(top, #C0C0C0 0%, #C0C0C0 40%);
  background: -moz-linear-gradient(top, #C0C0C0 0%, #C0C0C0 40%);
  background: -webkit-linear-gradient(top, #C0C0C0 0%,#C0C0C0 40%);
  border-radius: 0px;
  padding: 0;
}
nav ul ul li
{
  border-top: 1px solid #000;
  border-bottom: 1px solid #000;
}
nav ul li a
{
  color: #FFF;
}
nav ul li:hover a
{
  color: #000;
}

nav ul ul li a
{
  color: #fff;
}
nav ul ul li a:hover
{
  color: #fff;
  background: #0052a4;
}

Bước 2: Chèn đoạn code sau vào vị trí muốn hiển thị menu rồi lưu template blogspot lại:
<!--CSS Dropdown Menu by cuahangtemplate--> 
<nav>
  <ul>
    <li><a href="#">Home</a></li>
    <li><a href="#">Articles</a>
      <ul>
        
        <li><a href="#">Fun</a></li>
        <li><a href="#">freebies</a></li>
        <li><a href="#">Web Design</a>
           <ul>
             <li><a href="#">HTML</a></li>
             <li><a href="#">CSS</a></li>
           </ul>
        </li>
      </ul>
    </li>
    <li><a href="#">Archives</a>
      <ul>
        <li><a href="#">January</a></li>
        <li><a href="#">February</a></li>
      </ul>
    </li>
    <li><a href="#">AboutMe</a></li>
  </ul>
</nav>
<!--/CSS Dropdown Menu by kjmagic.blogspot.com-->

Chỉnh sửa lại các link và tên link cho phù hợp với blog của bạn.

Chúc các bạn thành công !
Lưu Template là OK.
chúc các bạn thành công!
[/tintuc]

No comments:

Post a Comment

Zalo : 037.561.3351
037.561.3351