[tintuc]

thiết kế blogspot xin giới thiệu thủ thuật CÁCH Tạo menu dọc cho blogger
» Bắt đầu thủ thuật

1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
2. Vào phần thiết kế (Design)
3. Chọn Chỉnh sửa HTML 


4. Thêm đoạn mã trước đây trước thẻ ]]></b:skin>:
#navcontainer { background: #666666;  width: 100%; margin: 0 auto; padding:0em 0; font-family: georgia,  serif; font-size: 15px; text-align: center; text-transform: uppercase; }
ul#navlist { text-align: left; list-style: none; padding: 0; margin: 0  auto; width: 100%; }
ul#navlist li { display: block; margin: 0; padding:  0; }
ul#navlist li a { display: block; width: 100%; padding: 1em 0 1em  1em; border-width: 2px; border-color: #ffe #aaab9c #ccc #fff;  border-style: solid; color: #777; text-decoration: none; background: #000000; }
#navcontainer>ul#navlist li a { width: auto; } ul#navlist li#active a { background: #f0e7d7; color: #800000; }
ul#navlist li a:hover, ul#navlist li#active a:hover { color: #0bd500; background: #2c7f0c; border-color: #aaab9c #fff #fff #ccc; }
Trong đó:
  • background: #666666 là màu của Menu. Nếu muốn đổi màu khác bạn thay mã mày là dduwwocj. Xem các mã màu tại đây hoặc tại đây.
  • Nếu muốn chữ viết trên menu dạng in thường thay vì in hoa như Demo thì bạn xóa ddaonj code màu xanh sau: text-transform: uppercase;
5.   Bấm Lưu mẫu lại.
6: Bạn quay lại Thiết kế > thêm Tiện ích > chọn  thêm HTML/Javacrip và dán đoạn code bên dưới vào:
<div id="navcontainer">
<ul id="navlist">
<li><a href="Link URL">Tên hiển thị 1</a></li>
<li><a href="Link URL">Tên hiển thị 2</a></li>
<li><a href="Link URL">Tên hiển thị 3</a></li>
<li><a href="Link URL">Tên hiển thị 4</a></li>
<li><a href="Link URL">Tên hiển thị 5</a></li>
</ul>
</div>
Trong đó: 
  • Thay thế các Link URL thành URL (địa chỉ liên kết) của các nhãn hoặc bài đăng.
  • Thay các tên hiển thị 1 - 5 thành tên nhãn hoặc bài viết (Không nên đặt quá dài nha).
các bạn có góp ý hay muốn tìm hiểu về thủ thuật blogspot xin coment ở dưới nha
7. sau đó bấm LƯU
[/tintuc]

No comments:

Post a Comment

Zalo : 037.561.3351
037.561.3351
1
Bạn cần hỗ trợ?