[tintuc]


CUAHANGTEMPLATE XIN GIỚI THIỆU CÁCH TẠO BÀI VIẾT THEO NHÃN HIỂN THỊ DẠNG TIN TỨC Ở TRANG CHỦ


1. Chèn đoạn css sau phía trên thẻ ]]></b:skin>

.boxhome{width:680px}
.box1,.box2{padding:15px;background:white;box-shadow:0 1px 3px 0 #B5B5B5;-moz-box-shadow:0 1px 3px 0 #b5b5b5;-webkit-box-shadow:0 1px 3px 0 #B5B5B5;border:1px solid #DDD;border-bottom:4px solid #0F83A0;overflow:hidden;position:relative;border-radius: 10px}
.box1, .box2, {box-shadow:0 1px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 1);}
.box1{border-top: 0px solid #D0D0D0; border-right: 0px solid #D0D0D0; border-bottom: 1px solid #ECEDE8;border-left: 0px solid #D0D0D0;border-radius:5px;}
.box2, .box3{border-top: 1px solid #DBDBDB; border-right: 0px solid #D0D0D0; border-bottom: 1px solid #DBDBDB;border-left: 0px solid #D0D0D0;border-radius:0 15px;}
.box1{margin-bottom:1px;overflow:hidden;}
.box1-left{width:300px; float:left; height:370px;border-right: #ABABAB  1px dashed;  padding:10px}
.box1-left h2 {margin-bottom:5px}
.box1-left img{margin-bottom:5px;  height:230px; width:270px}
.box1-right{height:60px; width:300px; float:right; padding: 10px; line-height:20px;border-bottom: #ABABAB 1px dashed; }
.box2-right:hover, .box1-right:hover {background:#0F83A0;}
.box2-right:hover a , .box1-right:hover a {color: #fff; text-shadow:1px 1px 3px #000}
.box1-right img {float:left; height:49px; width:72px; margin-right:10px}
.box2{margin-top:15px; overflow:hidden}
.box2-left{width:330px; float:left; height:170px; padding:10px; border-right:#ABABAB  1px dashed; }
.box2-left a{font-weight:bold;}
.box2-left img{margin-right:5px;  height:100px; width:160px;float:left}
.box2-right{height:50px; width:285px; float:right;  border-bottom:#ABABAB  1px dashed; padding:5px; line-height:15px;}
.box2-right img {float:left; height:37px; width:48px; margin-right:5px}
.box1-left-info, .box2-left-info{ text-align:justify;}
.box1-googlesearch{width:650px;float:left}

.menu{overflow: hidden; width: 100%; border-bottom:1px solid #0F83A0; background:#eee;}

.menu li{float: left; list-style: none;}
.menu a{padding: 5px 5px 5px 25px; float: left; text-decoration: none; position: relative;}
.menu li:first-child a{padding-left: 15px; background:#007ABE; color:#eee}
.menu li:first-child a::after{border-left-color: #007ABE;color:#FFFFFF}
.menu li:first-child a:hover{background:#0F83A0; color:#fff}
.menu li:first-child a:hover::after { border-left-color: #0F83A0;}
.menu a:hover{background: #0F83A0;}
.menu a::after, .menu a::before{content: ""; position: absolute; top: 50%; margin-top: -1.5em; border-top: 1.5em solid transparent; border-bottom: 1.5em solid transparent; border-left: 1em solid; right: -1em;}
.menu a::after{z-index: 2; border-left-color: #eee;}
.menu a::before{border-left-color: #888; right: -1.1em; z-index: 1; }
.menu a:hover::after{ border-left-color: #0F83A0;}


- Các bạn thay đổi kích thước ở những ô mình bôi màu vàng. Nếu độ rộng blog của bạn khác bạn sẽ phải chỉnh lại toàn bộ code để cho phù hợp nha. 


2- Thêm đoạn mã bên dưới vào trước thẻ </head>.

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<script src='https://googledrive.com/host/0B4Ymog6fM1ZzcUQ4NjBtQjZ2VXM' type='text/javascript'/>
<script type='text/javascript'>
var thumbnail_mode = &quot;no-float&quot; ;
summary_noimg = 300;
summary_img = 160;
img_thumb_height = 85;
img_thumb_width = 124;
</script>

<script type='text/javascript'>

//<![CDATA[
eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('l m(a,b){6(a.5("<")!=-1){3 s=a.O("<");N(3 i=0;i<s.4;i++){6(s[i].5(">")!=-1){s[i]=s[i].8(s[i].5(">")+1,s[i].4)}}a=s.J("")}b=(b<a.4-1)?b:a.4-2;A(a.v(b-1)!=\' \'&&a.5(\' \',b)!=-1)b++;a=a.8(0,b-1);t a+\'...\'}l r(a){3 b=D.p(a);3 c="";3 d=b.q("7");3 e=u;6(d.4>=1){c=\'<k w="x:y; z:j B 0 j;;C:-P 0 0 0"><7 E="ẢF G họa" g="\'+d[0].g+\'" H="\'+I+\'9" K="\'+L+\'9" /></k>\';e=M}3 f=c+\'<n>\'+m(b.o,e)+\'</n>\';b.o=f}',52,52,'|||var|length|indexOf|if|img|substring|px|||||||src|||0px|span|function|removeHtmlTag|div|innerHTML|getElementById|getElementsByTagName|createSummaryAndThumb||return|summary_noimg|charAt|style|float|left|padding|while|10px|margin|document|alt|nh|minh|width|img_thumb_width|join|height|img_thumb_height|summary_img|for|split|38px'.split('|'),0,{}))
//]]>
</script>
</b:if>

3. Tìm với từ khóa Blog1 tìm đoạn code tương tự như sau: (những đoạn màu đỏ có thể khác nhau tùy blog)


<b:section class='main' id='main' showaddelement='no'>

<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Bài đăng trên Blog' type='Blog'/>
</b:section>

Chèn đoạn code sau phía trên đoạn code vừa tìm được.


<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>

<div class='boxhome'>
<div class='box1'>
<script src='/feeds/posts/default?max-results=7&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=box1'/>
<div style='clear:both;'/>
</div>
<div class='box2'>
<ul class='menu'>
<li><a href='#'>Blogger Template</a></li>
<li><a href='#'>Magazine Template</a></li>
<li><a href='#'>Shopping Template</a></li>
<li><a href='#'>Movie Tempalte</a></li>
</ul> 
<script src='/feeds/posts/default/-/Label1?max-results=5&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=box2'/> 
<div style='clear:both;'/> 
</div>
<div class='box2'> 
<ul class='menu'>
<li><a href='#'>Thủ Thuật Blog</a></li>
<li><a href='#'>Giải Trí</a></li>
<li><a href='#'>Ebook</a></li>
<li><a href='#'>Nhạc Trẻ</a></li>
</ul>
<script src='/feeds/posts/default/-/Label2?max-results=5&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=box2'/>
<div style='clear:both;'/>
</div>
<div class='box2'>
<ul class='menu'>
<li><a href='#'>Game</a></li>
<li><a href='#'>Software</a></li>
<li><a href='#'>Internet</a></li>
<li><a href='#'>Ghost Win 7</a></li>
</ul>
<script src='/feeds/posts/default/-/Label3?max-results=5&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=box2'/>
<div style='clear:both;'/>
</div>
</div>
</b:if>

Trong đó:
Thay Label1 Label2, Label3 thành tên nhãn mà bạn muốn hiển thị. Lưu ý là tên nhãn phải chính xác cả dấu cách và các chữ in hoa hoặc in thường nếu sử dụng trong tên nhãn nha. 
max-results=5 là số bài hiển thị ở cột bên trái của phần nhãn. 
max-results=7 là số bài hiển thị ở cột bên phải mục bài viết mới nhất.

Trong đoạn code trên mình tạo 1 box lớn (hiển thị các bài viết mới nhất) và 2 box con (2 chuyên mục). Đề tạo thêm chuyên mục bạn tạo thêm các mục box2 là được.


4.Để ẩn bài viết ở trang chủ đi bạn thêm đoạn code sau vào trước thẻ </head><style>

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
#Blog1 {
display:none;
visibility:hidden;
}
</b:if>
</style>
[/tintuc]

No comments:

Post a Comment

Zalo : 037.561.3351
037.561.3351
1
Bạn cần hỗ trợ?