[tintuc]

1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
2. Vào Mẫu (Template)
3. Chọn chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
4. Chọn một trong 2 đoạn code bên dưới và chèn nó  ngay trước thẻ </head>
(Mẹo: Bấm chuột vào một vị trí bất kỳ trong ô chỉnh sửa HTML vào để sử dụng khung tìm kiếm nội tuyến như bài này):
- Đoạn 1:  Các liên kết mở ngay tại trang bạn đang xem:

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function doHighlight(a,c,f){for(var d="",b=-1,g=c.toLowerCase(),e=a.toLowerCase();0<a.length;)b=e.indexOf(g,b+1),0>b?(d+=a,a=""):a.lastIndexOf(">",b)>=a.lastIndexOf("<",b)&&e.lastIndexOf("/script>",b)>=e.lastIndexOf("<script",b)&&(d+=a.substring(0,b)+'<a title="'+a.substr(b,c.length)+'" alt="'+a.substr(b,c.length)+'" href="'+f+'">'+a.substr(b,c.length)+"</a>",a=a.substr(b+c.length),e=a.toLowerCase(),b=-1);return d} function highlightSearchTerms(a,c,f,d){searchArray=c?[a]:a.split(" ");div=document.getElementById(d);a=div.innerHTML;for(c=0;c<searchArray.length;c++)a=doHighlight(a,searchArray[c],f);div.innerHTML=a;return!0};
//]]>
</script>

- Đoạn 2: Các link mở ra trong tab mới khi click chuột vào thì hãy dùng đoạn code bên dưới:

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function doHighlight(a,c,f){for(var d="",b=-1,g=c.toLowerCase(),e=a.toLowerCase();0<a.length;)b=e.indexOf(g,b+1),0>b?(d+=a,a=""):a.lastIndexOf(">",b)>=a.lastIndexOf("<",b)&&e.lastIndexOf("/script>",b)>=e.lastIndexOf("<script",b)&&(d+=a.substring(0,b)+'<a title="'+a.substr(b,c.length)+'" alt="'+a.substr(b,c.length)+'" href="'+f+'" target="_blank">'+a.substr(b,c.length)+"</a>",a=a.substr(b+c.length),e=a.toLowerCase(),b=-1);return d} function highlightSearchTerms(a,c,f,d){searchArray=c?[a]:a.split(" ");div=document.getElementById(d);a=div.innerHTML;for(c=0;c<searchArray.length;c++)a=doHighlight(a,searchArray[c],f);div.innerHTML=a;return!0};
//]]>
</script>

5. Tìm đoạn code sau:

<data:post.body/>

- Thay thế nó thành:

<div expr:id='"summary" + data:post.id'>
<data:post.body/>
</div>
<script type='text/javascript'>
highlightSearchTerms('Từ khóa 1',true,'Link từ khóa 1','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('Từ khóa 2',true,'Link từ khóa 2','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('Từ khóa 3',true,'Link từ khóa 3','summary<data:post.id/>');
</script>
Lưu ý: Mỗi blog thường có từ 2 đến 4 đoạn code <data:post.body/> như trên. Các bạn phải chèn đúng vị trí mới hiển thị.
¤ Trong đó:
 • Thay Từ khóa 1,2,thành các từ khóa bạn hay sử dụng trong blog.
 • Thay Link từ khóa 1,2,thành link tương ứng với các từ khóa.
 • Để thâm một từ khóa mới bạn chỉ cần thêm đoạn mã bên dưới vào trước thẻ </script>của đoạn code trên.

highlightSearchTerms('Từ khóa n',true,'Link từ khóa n','summary<data:post.id/>');


ví dụ trong blog của mình là:

<div expr:id='"summary" + data:post.id'>
<data:post.body/>
</div>
<script type='text/javascript'>
highlightSearchTerms('template blogspot',true,'http://cuahangtemplate.blogspot.com','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('thiết kế',true,'http://cuahangtemplate.blogspot.com','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('blog bán hàng chuyên nghiệp',true,'http://cuahangtemplate.blogspot.com','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('theme blogspot bán hàng',true,'http://cuahangtemplate.blogspot.com','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('mẫu blogspot bán hàng',true,'http://cuahangtemplate.blogspot.com','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('template blogspot bán hàng',true,'http://cuahangtemplate.blogspot.com','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('cuahangtemplate',true,'http://cuahangtemplate.blogspot.com','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('thiết kế blogspot',true,'http://cuahangtemplate.blogspot.com','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('blogspot bán hàng',true,'http://cuahangtemplate.blogspot.com','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('tối ưu seo',true,'http://cuahangtemplate.blogspot.com','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('seo blogspot',true,'http://cuahangtemplate.blogspot.com','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('theme blogspot',true,'http://cuahangtemplate.blogspot.com','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('thiết kế web bán hàng',true,'http://cuahangtemplate.blogspot.com','summary<data:post.id/>');
</script>

[/tintuc]

Dịch Vụ Của Chúng Tôi
Youtube Chanel
 • Cách tạo web miễn phí trên google chuyên nghiệp nhanh chóng

 • Template blogger du lịch, chức năng đặt tour chuyên nghiệp

 • Tích hợp nút call, hotline, zalo vào blogspot cực đơn giản

 • Hướng dẫn cài đặt template blogspot bán hàng mã số 066

 • HƯỚNG DẪN CHỈNH SỬA GIAO DIỆN CHO BLOGSPOT

 • Hướng dẫn chỉnh sửa màu sắc trong blogspot
Xem Thêm

 • Chat

 • Chat

 • Chat


Chat Zalo
037.561.3351