{tocify} $title = {Mục lục bài viết}

[tintuc]

1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
2. Vào Mẫu (Template)
3. Chọn chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
4. Chọn một trong 2 đoạn code bên dưới và chèn nó  ngay trước thẻ </head>
(Mẹo: Bấm chuột vào một vị trí bất kỳ trong ô chỉnh sửa HTML vào để sử dụng khung tìm kiếm nội tuyến như bài này):
- Đoạn 1:  Các liên kết mở ngay tại trang bạn đang xem:

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function doHighlight(a,c,f){for(var d="",b=-1,g=c.toLowerCase(),e=a.toLowerCase();0<a.length;)b=e.indexOf(g,b+1),0>b?(d+=a,a=""):a.lastIndexOf(">",b)>=a.lastIndexOf("<",b)&&e.lastIndexOf("/script>",b)>=e.lastIndexOf("<script",b)&&(d+=a.substring(0,b)+'<a title="'+a.substr(b,c.length)+'" alt="'+a.substr(b,c.length)+'" href="'+f+'">'+a.substr(b,c.length)+"</a>",a=a.substr(b+c.length),e=a.toLowerCase(),b=-1);return d} function highlightSearchTerms(a,c,f,d){searchArray=c?[a]:a.split(" ");div=document.getElementById(d);a=div.innerHTML;for(c=0;c<searchArray.length;c++)a=doHighlight(a,searchArray[c],f);div.innerHTML=a;return!0};
//]]>
</script>

- Đoạn 2: Các link mở ra trong tab mới khi click chuột vào thì hãy dùng đoạn code bên dưới:

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function doHighlight(a,c,f){for(var d="",b=-1,g=c.toLowerCase(),e=a.toLowerCase();0<a.length;)b=e.indexOf(g,b+1),0>b?(d+=a,a=""):a.lastIndexOf(">",b)>=a.lastIndexOf("<",b)&&e.lastIndexOf("/script>",b)>=e.lastIndexOf("<script",b)&&(d+=a.substring(0,b)+'<a title="'+a.substr(b,c.length)+'" alt="'+a.substr(b,c.length)+'" href="'+f+'" target="_blank">'+a.substr(b,c.length)+"</a>",a=a.substr(b+c.length),e=a.toLowerCase(),b=-1);return d} function highlightSearchTerms(a,c,f,d){searchArray=c?[a]:a.split(" ");div=document.getElementById(d);a=div.innerHTML;for(c=0;c<searchArray.length;c++)a=doHighlight(a,searchArray[c],f);div.innerHTML=a;return!0};
//]]>
</script>

5. Tìm đoạn code sau:

<data:post.body/>

- Thay thế nó thành:

<div expr:id='"summary" + data:post.id'>
<data:post.body/>
</div>
<script type='text/javascript'>
highlightSearchTerms('Từ khóa 1',true,'Link từ khóa 1','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('Từ khóa 2',true,'Link từ khóa 2','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('Từ khóa 3',true,'Link từ khóa 3','summary<data:post.id/>');
</script>
Lưu ý: Mỗi blog thường có từ 2 đến 4 đoạn code <data:post.body/> như trên. Các bạn phải chèn đúng vị trí mới hiển thị.
¤ Trong đó:
  • Thay Từ khóa 1,2,thành các từ khóa bạn hay sử dụng trong blog.
  • Thay Link từ khóa 1,2,thành link tương ứng với các từ khóa.
  • Để thâm một từ khóa mới bạn chỉ cần thêm đoạn mã bên dưới vào trước thẻ </script>của đoạn code trên.

highlightSearchTerms('Từ khóa n',true,'Link từ khóa n','summary<data:post.id/>');


ví dụ trong blog của mình là:

<div expr:id='"summary" + data:post.id'>
<data:post.body/>
</div>
<script type='text/javascript'>
highlightSearchTerms('template blogspot',true,'http://cuahangtemplate.blogspot.com','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('thiết kế',true,'http://cuahangtemplate.blogspot.com','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('blog bán hàng chuyên nghiệp',true,'http://cuahangtemplate.blogspot.com','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('theme blogspot bán hàng',true,'http://cuahangtemplate.blogspot.com','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('mẫu blogspot bán hàng',true,'http://cuahangtemplate.blogspot.com','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('template blogspot bán hàng',true,'http://cuahangtemplate.blogspot.com','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('cuahangtemplate',true,'http://cuahangtemplate.blogspot.com','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('thiết kế blogspot',true,'http://cuahangtemplate.blogspot.com','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('blogspot bán hàng',true,'http://cuahangtemplate.blogspot.com','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('tối ưu seo',true,'http://cuahangtemplate.blogspot.com','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('seo blogspot',true,'http://cuahangtemplate.blogspot.com','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('theme blogspot',true,'http://cuahangtemplate.blogspot.com','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('thiết kế web bán hàng',true,'http://cuahangtemplate.blogspot.com','summary<data:post.id/>');
</script>

[/tintuc]

Cửa hàng template Thiết kế blogspot chuyên nghiệp

Để trải nghiệm dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp tại Cửa hàng template

Để trải nghiệm dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp

Chat Zalo
037.561.3351